Menu

Tel.: +420 736 626 620

Email: info@goldoffice.cz

loga-pw.png, 34kB

Dodací podmínky velkoplošných LED obrazovek

Dodací podmínky:

Termín dodání LED obrazovky je standardně uskutečněn ve lhůtě do 3 měsíců od podepsání smlouvy a splnění platebních podmínek. 
Tato lhůta je stanovena jako maximální a je závislá na různých faktorech, kterými jsou např. připravenost výrobní technologie, výrobce konkrétního typu obrazovky, dostupnost transportního kontejneru k nalodění zboží, rychlost celního odbavení v přístavu, vykládky, apod. V případě optimálních podmínek je možno LED obrazovku dodat i dříve.

 

Platební podmínky:

Po uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo je objednavatelem uhrazeno 30% z ceny objednávky na účet dodavatele a to v termínu do 14 dnů. 
Zbylých 70% je následně v termínu do 1 měsíce od podpisu smlouvy uloženo na depozitní účet, vedený smluvní advokátní kanceláří, kde je tento depozit zablokován až do dodání předmětu objednávky a potvrzení převzetí objednavatelem. 
Náklady na depozitní účet jsou rozloženy mezi dodavatele a odběratele v poměru 50 : 50.

Facebook:

Copyright © Resi-Design 2016 www.resi-design.cz.