Menu

Tel.: +420 736 626 620

Email: info@goldoffice.cz

loga-pw.png, 34kB
Pronájem LED obrazovekProdej velkoplošných LED obrazovekTechnické informace
Silueta.jpg, 11kB

Michaela Stejskalová

prodej reklamního času

8:00 - 16:00


stejskalova@projekcnisteny.cz

Mob.: +420 731 889 934

Podmínky soutěží velkoplošné LED reklamní vysílání

Pravidla soutěže - Poznejte obrázek na naší LED stěně:

 

Na projekčních stěnách společnosti Gold Office s.r.o., umístěných v Olomouci na ulicich Tř. Svobody, Jeremenkova a Přerovská, je promítán soutěžní spot.
V tomto spotu je ukryt soutěžní předmět, který je postupně, v jednotlivých krocích odkrýván.
V případě, že pozorovatel spotu ukrytý předmět pozná, tak pro přihlášení do soutěže pošle textovou zprávu sms ve tvaru SOUTEZ_PREDMET_NAZEV PREDMETU na telefonní číslo 736 626 666.
Soutěž vyhrává ten účastník soutěže, který první pošle textovou sms zprávu se správným názvem předmětu. Informace o vítězství mu bude sdělena textovou zprávou sms zaslanou na jeho telefonní číslo do 1 pracovního dne.
S vítězem soutěže se do 4 pracovních dnů spojí zástupce společnosti Gold Office s.r.o. a domluví s ním termín předání výherní ceny.
Výherní cena bude vždy uveřejněna na internetových stránkách www.goldoffice.cz od okamžiku spuštění soutěže.
Účastník soutěže přihlášením do soutěže dává v případě vítěztví v soutěži současně souhlas společnosti Gold Office s.r.o. s umístěním údajů o své osobě (jméno,příjmení a město bydliště) a fotografie z předání výherní ceny na internetových stránkách www.goldoffice.cz a na projekčních stěnách, na kterých soutěž probíhala.
Emailová soutěž:

Pořadatel soutěže je společnost Gold Office s.r.o. Riegrova 6. 77900 Olomouc, IČ: 25386212
Soutěž je konána vždy v přesně stanoveném termínu. Druh výhry či odměny se týká vždy pouze konkrétní soutěže, ve kterém je výhra vyspecifikována. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit specifikovanou výhru či odměnu jinou výhrou či odměnou.
Maximální množství výher na jednu osobu je pouze jedna.
Vymáhání účasti či výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno.
Výhry budou výhercům předány osobně v sídle společnosti Gold Office s.r.o. v pracovní dny Po – Pá v době od 14.00 do 16.00 hod v době do 4 týdnů od ukončení soutěže. Po uplynutí této doby není možno uplatňovat nárok na výhru.
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců, pořadatelé společnosti Gold Office s.r.o. a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb. O ochraně údajů se zpracováním osobních údajů jim uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Gold Office s.r.o. , se sídlem Riegrova 6, 77900 Olomouc. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci dat na období 3 let od průběhu soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání.
Dotazy je možné směrovat na infolinku 581 110 160 nebo na email info@goldoffice.cz
V Olomouci 6.3.2009

Facebook:

Copyright © Resi-Design 2016 www.resi-design.cz.