Menu

Tel.: +420 736 626 620

Email: info@goldoffice.cz

loga-pw.png, 34kB
Pronájem LED obrazovekProdej velkoplošných LED obrazovekTechnické informace
Silueta.jpg, 11kB

Michaela Stejskalová

prodej reklamního času

8:00 - 16:00


stejskalova@projekcnisteny.cz

Mob.: +420 731 889 934

Reklamní vysílání velkoplošné LED obrazovky - nejlepší reklama

Uvědomte si, že reklama je investicí. Pokud si uvědomíte, že reklamu děláte proto, aby jste více prodávali, potom i finance, které v souvislosti s reklamou utratíte, budete považovat za investici, nikoli za výdaje. Reklama patří mezi tzv. placenou formu neosobní komunikace, jejímž hlavním cílem je v prvé řadě informovat potenciální zákazníky a samozřejmě ovlivnit jejich chování. 
Velkoplošné reklamní obrazovky patří mezi nejmodernější a nejefektivnější prostředek outdoorové reklamy. Výzkumy prokázaly, že statickou reklamu sleduje zákazník jen po velmi krátkou dobu 1-3 sekundy. Na rozdíl pohyblivá reklama jej dokáže upoutat až na dobu 60 sekund a patří bezesporu mezi jednu z nejúčinnějších forem reklamy. 
Reklamní velkoplošné obrazovky patří mezi neodmyslitelnou součást dnešního světa. S reklamními obrazovkami se potkáváme venku na frekventovaných ulicích, v obchodních domech, nádražích, na sportovních stadionech, apod. 
Je nutné podotknout, že reklamní velkoplošné obrazovky patří mezi nejpřitažlivější reklamní vizuální zařízení, poskytují dokonalý vizuální zážitek a potenciálním zákazníků můžete během několik vteřin sdělit velké množství informací. 
Mezi hlavní výhody velkoplošných reklamních obrazovek patří bezesporu vysoká zapamatovatelnost ( srovnatelná s televizní reklamou ), možnost okamžité aktualizace vysílaného reklamního spotu na rozdíl od reklamy v podobě plakátu a billboardů, vysoký počet opakování reklamních spotů do hodiny a rozsáhlé oslovení velkého počtu různorodých skupin populace. 
Velkoplošná reklamní obrazovka poskytuje perfektní kontrast i při denním světle a odolává náročným klimatickým podmínkám. 
Velkoplošné reklamní obrazovky využíváme ve všech oblastech reklamy, pro propagaci firem, výrobků, k inzerci, při příležitosti konání koncertů, divadelních představení, sportovních utkání, náboru zaměstnanců, při krizových situacích, k informovanosti obyvatelstva o aktuálním dění v republice a ve světě, apod.
 

Proč investovat do reklamy?

Dost z vás si určitě položilo podobnou otázku typu: ,,Proč vlastně mít reklamu?". Odpověď je jednoduchá. Aby jste vydělávali peníze. Ano, jediným účelem reklamy je přimět více lidí, aby si mnohem častěji kupovali více vašich výrobků či služeb a utratili při tom více peněz. To je jediný důvod, proč investovat do reklamy. 
Reklama není žádná věda, je to důležitá součást každého podnikání. Úkolem reklamy je vytváření takových opatření, která přimějí více lidí k tomu, aby si mnohem častěji kupovali více Vašich produktů a Vaše firma tím vydělala více peněz.

 

Reklama není výdaj!

Uvědomte si, že reklama je investicí. Pokud si uvědomíte, že reklamu děláte proto, aby jste více prodávali, potom i finance, které v souvislosti s reklamou utratíte, budete považovat za investici, nikoli za výdaje.
 

Facebook:

Copyright © Resi-Design 2016 www.resi-design.cz.